top of page
קייט 1.jpg

ביטוח תחביבים

לגלוש בראש שקט

Anchor 1

תחביב בראש שקט - ביטוח צד ג'
פוליסה משפחתית לביטוח צד שלישי: כל בני הבית מבוטחים בפוליסה אחת ללא תוספת פרמיה!

הפוליסה הייחודית והמקיפה שלנו היא היחידה שתגן עליכם מפני תביעות צד ג'.
אנו מציעים ביטוח לפעילויות תחביב ופנאי (למעט ספורט מוטורי):

 

באוויר: טיסנאות, טיסני רדיו-מנוע, רחיפה, צניחה, גלשן אוויר

בים: קייטסרפינג, גלשנים, סאפ, קייק וצלילה

ביבשה: אופניים: כביש, שטח, פרי-רייד, דאון-היל, סינגלים


הביטוח כולל פעילות OUTDOOR, פנאי, נופש ותחביב שגרתית ויומיומית (לא תחרותית).

טיסן 4.jpg

מה זה ביטוח צד ג'?

ביטוח צד ג' מגן על המבוטחים כנגד תביעות המוגשות נגדם על פי פקודת הנזיקין.

במידה שהמבוטח נתבע בשל נזק שגרם, במעשה או במחדל, בעת ובגין פעילות המכוסה בפוליסה,
חברת הביטוח "תיכנס לנעליו" עד לסילוק התביעה. הגנת חברת הביטוח כוללת משא ומתן עם
התובעים, הגנה משפטית ותשלום סכומים שנקבעו בפשרה או בפסיקת בית משפט.

* כל האמור לעיל בכפוף לתנאי הפוליסה וסייגיה.

* בכל מקרה של סתירה בין המידע המופיע באתר לבין הרשום בפוליסת הביטוח, יהיה המידע המצוי בפוליסת הביטוח - המידע המחייב.

הצטרפו עכשיו לביטוח שלנו - 2 מסלולים לבחירה:

אופציה 2:

סכום ביטוח (גבול אחריות) 2,000,000 ₪ השתתפות עצמית: 1,000 ₪
פרמיה שנתית: 1,009
 ש"ח לשנה (4 תשלומים בכרטיס אשראי)

כל בני הבית מבוטחים (הורים וילדים הגרים באותה הכתובת)

*טיסן סילון בתוספת מחיר

אופציה 1:

סכום ביטוח (גבול אחריות) 1,000,000 ש"ח השתתפות עצמית: 500 ש"ח
פרמיה שנתית: 840
ש"ח לשנה (4 תשלומים בכרטיס אשראי)

כל בני הבית מבוטחים (הורים וילדים הגרים באותה הכתובת)

*טיסן סילון בתוספת מחיר

מעוניינים שנחזור אליכם?             

אופניים 2.jpg
bottom of page